Limit Hold’em Preflopp Handradgiver

Limit Hold'em Preflopp Handradgiver

Dette er var nye «Limit Hold’em Preflopp Handradgiver for full ring-bord». Som navnet tilsier, gjelder radene kun for full ring-bord med ni eller ti spillere. Preflopp Handradgiveren er ment til a hjelpe spillere med a spille bestemte starthender. Verktoyet kan naturligvis ikke behandle informasjon om motspillere, hvilket alltid bor tas hoyde for i praksis.

Preflopp Handradgiver er kun ment for a analysere spillet ditt, og er forbudt a benytte mens PokerStars kjorer.

For ytterligere informasjon, vennligst besok PokerStars-nettsiden.

Dette verktoyet er en rask og god kilde til rad for nybegynnere, som gjor det enklere a forholde seg til vanskelige situasjoner. Radgiveren kan derimot ikke erstatte en grunnleggende forstaelse for hvorfor og hvordan man spiller bestemte hender, og fra hvilken posisjon og under hvilke omstendigheter.

Det er fire knapper over bordet. Knappen til venstre lar deg velge en starthand. Ved a klikke pa den andre knappen fra venstre kan du velge din posisjon ved bordet. Den tredje knappen fra venstre lar deg velge handlingene foran deg, og knappen til hoyre lar deg velge dine egne handlinger (kast, syn, hoyning eller check).

De fire utvalgskriteriene kan brukes i enhver mulig kombinasjon for a gi deg rad om hva du bor gjore i enhver gitt situasjon.

Vi kan forklare hvordan det virker ved hjelp av et par eksempler:

Velg forst en starthand (AQ i hjerter). Velg sa din posisjon ved bordet (f.eks. midtposisjon). Tredje trinn er a simulere en situasjon, hvor du definerer hvordan spillerne foran deg handlet (f.eks. at to spillere synet). I praksis kan det v?re viktig hvorvidt spiller A har synet og spiller B har hoynet eller om det var vice versa, men dette vil ikke pavirke radgiveren. Deretter blinker «Start»-knappen til hoyre. Nar du klikker pa den, vil anbefalingen blinke (i dette tilfellet: hoyne). Na kan du sammenligne din avgjorelse med Radgiverens anbefaling.

Du kan selvsagt variere disse trinnene. Du kan skrive inn en starthand, handlingen ved bordet og din egen handling (venstre knapp, tredje knapp fra venstre og hoyre knapp), og verktoyet vil anbefale hvilken posisjon det er best a spille handen fra.

Et annet alternativ er a velge din posisjon, handlingen ved bordet og din egen handling. Preflopp Handradgiveren vil sa vise et utvalg starthender det anbefales a spille.

Sa begynn a velge, trykk pa «Start»-knappen og ha det moro med a bruke Preflopp Handradgiveren!